Dlaczego lubimy śledzić prognozy pogody?

Dlaczego lubimy śledzić prognozy pogody?

Już w czasach starożytnych ludzie patrzyli w niebo, doświadczali wichur i opadów deszczu bądź śniegu. Obserwując kolor nieba albo chmury starali się przewidzieć, jaka będzie pogoda w ciągu kilku najbliższych godzin. Także dzisiaj prognoza pogody interesuje mnóstwo osób. Prognozę pogody możemy obecnie śledzić nie tylko w TV. Dzięki internetowi możemy je sprawdzić w dowolnej chwili.

Jaką sprawdzalność mają prognozy?

Sprawdzalność prognoz pogody jest bardzo różna. W dużym stopniu zależy to od tego, czy jest to prognoza pogody krótko- czy długoterminowe. Najnowsza pogoda na kilkanaście najbliższych godzin jest na ogół sprawdzalna w ponad dziewięćdziesięciu procentach. Najmniej sprawdzalna jest prognoza długoterminowa pogody. Jednak i w tym przypadku sprawdzalność jest bardzo różna.

Długoterminowa prognoza pogody na szesnaście dni jest sprawdzalna w sześćdziesięciu procentach. Im okres, na który przygotowywana jest pogoda jest dłuższy, tym jej sprawdzalność jest mniejsza.

Dla jakich obszarów opracowywane są prognozy pogody?

Współczesna meteorologia ma do swojej dyspozycji szereg nowoczesnych narzędzi. Dzięki nim prognoza pogody może być przygotowywana dla różnego obszaru. Internetowe serwisy z prognozami pogody tworzone są przez pasjonatów pogody. Na serwisach tych dostępna jest najnowsza pogoda dla całej Polski, poszczególnych regionów, a nawet miejscowości. Istotne jest to, że zamieszczane na tych serwisach prognozy pogody są bardzo wiarygodne. Mają naprawdę bardzo wysokość sprawdzalność.